Personvernregler

Dette nettstedet (heretter omtalt som «nettstedet») driftes av SIA KULBA («oss», «vi» eller «vår»). For mere informasjon vedrørende leverandøren av nettstedet, henvises det til om oss.

Denne siden gir informasjon om våre retningslinjer vedrørende innsamling, bruk og formidling av personopplysninger når du bruker nettstedet, og valgene du har forbundet med disse opplysningene.

Vi bruker personopplysninger til å drifte og forbedre nettstedet. Ved bruk av nettstedet samtykker du til innsamlingen og bruk av informasjon i henhold til denne erklæringen. Med mindre annet er definert i denne erklæringen, har vilkårene i denne personvernerklæringen den samme betydningen som brukervilkårene

Informasjon vi samler inn og bruker

Vi samler inn forskjellig typer informasjon til ulike formål for å presentere og forbedre nettstedet for din egen del.

Datatyper som samles inn

Personopplysninger

Når du bruker nettstedet, kan vi be om visse personlige identifiserbare opplysninger som kan benyttes til å kontakte eller identifisere deg («Personopplysninger»). Personlig identifiserbar informasjon kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Informasjonskapsler (cookies) og brukerdata

Med mindre annet er angitt i de påfølgende kapitlene, er det juridiske grunnlaget for håndteringen av personopplysningene et resultet fra det faktum at slik håndtering er påkrevet for å gjøre funksjonalitetene på nettstedet tilgjengelige som forespurt av deg (Ihht. Art. 6 (1)(b) i EUs personvernforordning, GDPR)

Brukerdata

Vi kan også samle inn informasjon om hvordan nettstedet åpnes og brukes («brukerdata»). Disse opplysningene kan inkludere informasjon om datamaskinens Internett-protokolladresse (f.eks. IP-adresse), type nettleser, nettleserversjon, sidene på nettstedet du besøker, tidspunkt og dato for besøket, tidsforbruket på disse sidene, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

For å beskytte våre legitime interesser, vil vi lagre slike data for en begrenset periode for å kunne iverksette sporing av personopplysninger i tilfelle faktisk eller forsøk på uautorisert tilgang til våre servere (Ihht. Art. 6 (1)(f) i EUs personvernforordning, GDPR).

Sporingsdata og cookies

Vi bruker cookies og tilsvarende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på nettstedet og lagre visse opplysninger.

Cookies er små datafiler som kan inkludere en anonym unik identifikator. Cookies sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten du benytter. Sporingsteknologiene som benyttes er nettvarder (beacons), tags og skript for å samle inn og spore informasjon, og for å forbedre og analysere nettstedet.

Du kan stille inn nettleseren til å avslå alle cookies eller for å varsle når en cookie sendes. Men, hvis du ikke aksepterer cookies, vil du ikke kunne bruke deler av nettstedet.

Eksempler på informasjonskapsler (cookies) vi benytter:

 • Cookies om økten. Vi bruker cookies om økten (session cookies) for å drifte nettstedet.

Bruk av kontaktskjema

Du kan kontakte oss direkte via kontaktskjemaet tilgjengelig på nettstedet og gi oss følgende informasjon:

 • Navn
 • Land
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Melding

Vi samler inn, behandler og bruker opplysningene du oppgir via kontaktskjemaet eksklusivt til behandling av din spesifikke henvendelse.

Databruk

Vi bruker innsamlede opplysninger til ulike formål for å:

 • Drifte og vedlikeholde nettstedet.
 • Varsle deg om endringer på nettstedet.
 • Gjøre det mulig for deg å delta i interaktive funksjoner på nettstedet nå du selv ønsker dette.
 • Gi kundeservice og support.
 • Gi analyse eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre nettstedet.
 • Overvåke bruken av nettstedet.
 • Detektere, forhindre og løse tekniske problemer.

Dataoverføring

Informasjonen, inkludert personopplysningene kan overføres til – og vedlikeholdes på – datamaskiner lokalisert utenfor den delstaten, provinsen, landet eller annen statlig jurisdiksjon der lovene som beskytter personopplysninger kan være annerledes enn landet der du bor.

Hvis du befinner deg utenfor Republikken Latvia og velger å gi informasjon til oss, vær oppmerksom på at vi overfører dataene, inkludert personopplysningene til Republikken Lativia og behandler de der.

Ditt samtykke til denne personvernerklæringen etterfulgt av innsending av slik informasjon representerer din godkjennelse til overføringen.

Vi vil ta alle nødvendige steg for å sørge for at dataene behandles sikkert og i henhold til denne personvernerklæringen, og at ingen overføring av personopplysninger vil utføres til en organisasjon eller et land dersom det ikke er adekvate kontrollfaktorer til stede, inkludert sikkerheten rundt dine data og andre personopplysninger.

Dataformidling

Juridiske krav

Vi kan formidle dine personopplysninger i god tro, der vi mener det er nødvendig for å:

 • Overholde juridiske forpliktelser
 • Beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til SIA KULBA
 • Forhindre eller undersøke mulig urettmessigheter i forbindelse med nettstedet
 • Beskytte personsikkerheten til brukerne til nettstedet eller offentligheten
 • Beskytte mot juridisk ansvar

Datasikkerhet

Datasikkerheten er viktig for oss, men husk at ingen metoder av dataoverføring på Internett, eller metoder for elektronisk datalagring er 100 % trygge. Selv om jobber for å bruke kommersielt akseptable metoder for å beskytte personopplysningene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

Tjesteleverandører

Vi kan ansette virksomheter fra tredjepart og enkeltpersoner for å tilrettelegge nettstedet («tjenesteleverdører»), for å drifte nettstedet på våre vegne, til å utføre nettstedrelaterte tjenester eller for å assistere oss i å analysere hvordan nettstedet vårt brukes.

Disse tredjepartene har tilgang til personopplysningene dine kun for å utføre disse oppgavene på våre vegne, og er forpliktet til ikke å formidle eller bruke informasjonen til andre formål

Analyse

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av nettstedet vårt.

Google Analytics

Google Analytics er en tjeneste for internettanalyser fra Google, som sporer og rapporterer trafikk på nettstedet. Google bruker innsamlede data for å spore og overvåke bruken av nettstedet. Disse dataene deles med andre tjenester fra Google. Google kan også bruke innsamlede data for å sette de i kontekst, og gjøre reklamen personlig i sitt eget reklamenettverk. Du kan velge bort å få aktiviteten din på nettstedet gjort tilgjengelig for Google Analytics, ved å installere nettlesertillegget Google Analytics opt-out. Tillegget hindrer javaskriptet fra Google Analytics (ha.js, analytics.js og dc.js) fra å dele informasjon med Google Analytics om besøksaktivitet.

For mer informasjon om personvernpraksisen til Google, besøk nettsiden til Google som omhandler  Privacy & Terms på https://policies.google.com/privacy?hl=no

Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke driftes av oss. Hvis du klikker på en lenke fra tredjepart, blir du omdirigert til dette nettstedet fra tredjepart. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomgår personvernerklæringen på hvert eneste nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over, og tar ikke ansvar for innholdet, personvernerklæringer eller praksiser til eventuelle nettsteder eller tjenester fra tredjepart.

Personvernet til mindreårige

Vårt nettsted adresserer ingen som er yngre enn 18 år («barn»).

Vi samler bevisst ikke inn personlig identifiserbar informasjon fra noen som er under 18 år. Hvis du er en forelder eller verge, og du blir oppmerksom på at barnet har oppgitt personopplysninger til oss, ta kontakt. Hvis vi blir gjort oppmerksom på at vi har samlet inn personopplysninger fra barn uten godkjenning og samtykke fra foreldre, foretar vi nødvendige steg for å fjerne disse opplysningene fra våre servere.

Informasjon om dine rettigheter

De følgende rettighetene er generelt tilgjengelige for deg i henhold til gjeldende personvernlovgivning:

 • Retten til å få informasjon om dine personopplysninger som lagres av oss.
 • Retten til å be om rettelser, sletting eller begrenset behandling av egne personopplysninger.
 • Retten til å motsi deg behandling av personlige legitime årsaker, offentlig interesse eller profilering, med mindre vi finner at det eksisterer overbevisende, begrunnede årsaker som overgår dine interesser, rettigheter og friheter, eller at slik behandling gjennomføres i det formålet å hevde, utøve eller forsvare rettslige krav.
 • Retten til dataportabilitet.
 • Retten til å sende inn en klage til Datatilsynet eller tilsvarende myndighet.
 • Du kan når som helst med fremtidig effekt tilbakekalle samtykket til innsamlingen, behandlingen og bruken av personopplysningene dine. For mere informasjon henvises det til kapitlene ovenfor som beskriver datahåndteringen basert på ditt eget samtykke.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, send henvendelsen til e-postkontakten som er angitt nedenfor.

Kontakt

For eventuelle spørsmål du måtte ha vedrørende denne personvernerklæringen og personvern, bruk følgende e-postadresse: .

Endringer til denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å publisere en ny personvernerklæring på denne siden.

Vi informerer deg via e-post og/eller en fremtredende melding på nettstedet før endringen gjøres effektiv, og oppdaterer iverksettelsesdatoen øverst på denne personvernerklæringen.

Det anbefales at du gjennomgår denne personvernerklæringen jevnlig for eventuelle endringer. Endringer til denne personvernerklæringen er effektive når de publiseres på denne siden.

Sist oppdatert: 12. desember 2018