Privacybeleid

Deze website (hierna de “Website“) wordt beheerd door SIA KULBA ("ons", "wij", of "onze"). Raadpleeg Imprint voor meer informatie over de aanbieder van deze website.

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens wanneer u onze Website gebruikt en de keuzes die u heeft in verband met die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Website te leveren en te verbeteren. Door de Website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Gebruiksvoorwaarden.

Informatieverzameling en Gebruik

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Website aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten Verzamelde Gegevens

Persoonlijke Gegevens

Tijdens het gebruik van onze website kunnen we u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (“Persoonlijke Gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Cookies en Gebruiksgegevens

Tenzij anders aangegeven in de volgende hoofdstukken, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens het gevolg van het feit dat dergelijke behandeling vereist is om de door u gevraagde functies van de website beschikbaar te stellen (artikel 6, lid 1 (b) Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Website wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Website die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's wordt doorgebracht, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Om onze legitieme belangen te beschermen, zullen we dergelijke gegevens gedurende een beperkte periode bewaren om het volgen van persoonlijke gegevens te kunnen initiëren in het geval van daadwerkelijke of poging tot ongeoorloofde toegang tot onze servers (artikel 6, lid 1, (f) Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Tracking & Cookies Gegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke tracking technologieën om de activiteit op onze website bij te houden en om bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Tracking technologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Website te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Website mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessie cookies. We gebruiken sessiecookies om onze website te doen werken.

Gebruik van Contactformulieren

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website en ons voorzien van de volgende informatie:

 • Naam
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bericht

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de door u via het contactformulier verstrekte informatie uitsluitend voor de verwerking van uw specifieke verzoek.

Gebruik van Gegevens

We gebruiken de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om de Website te leveren en te onderhouden.
 • Om u op de hoogte te stellen van veranderingen aan onze Website.
 • Om het u mogelijk te maken deel te nemen aan interactieve functies van onze Website wanneer u ervoor kiest om dit te doen.
 • Om klantenopvolging en ondersteuning te bieden.
 • Om analyses te maken of waardevolle informatie te verstrekken zodat we de Website kunnen verbeteren.
 • Om het gebruik van de Website op te volgen.
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en op te lossen.

Gegevensoverdracht

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan - en worden onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden van de overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Republiek Letland bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar de Republiek Letland overdragen en daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een organisatie of een land plaatsvindt, tenzij er adequate controles voorzien zijn, inclusief voor de veiligheid van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van Gegevens

Wettelijke vereisten

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van SIA KULBA te beschermen en verdedigen
 • Mogelijke vergrijpen in verband met de Website te voorkomen en te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het volk te beschermen
 • Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid 

Beveiliging van Gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode voor verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Dienstverleners

We kunnen gebruik maken van externe bedrijven en individuen om onze Website ("Dienstverleners") te faciliteren, de Website namens ons te leveren, Website-gerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Website wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet bekend te maken of voor een ander doel te gebruiken.

Analyse

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze website te controleren en analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Website bij te houden en op te volgen. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Website niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-out browser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie met Google Analytics deelt over de activiteit van een bezoek.

Ga voor meer informatie over de privacy praktijken van Google naar de Google Privacy & Voorwaarden webpagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Links naar andere Websites

Onze Website kan links naar andere sites bevatten die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te raadplegen.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze Website heeft geen betrekking op personen die jonger zijn dan 18 jaar ("Kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Informatie over uw rechten

De volgende rechten zijn over het algemeen beschikbaar voor u volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy:

 • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.
 • Recht om de correctie, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
 • Recht om bezwaar aan te tekenen tegen een verwerking om redenen voor ons eigen legitiem belang, openbaar belang of profilering, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen die uw belangen, rechten en vrijheid vervangen, bestaan of dat dergelijke verwerking plaatsvindt met het oog op het bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Recht op gegevensoverdracht.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming.
 • U kunt te allen tijde met terugwerkende kracht uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens intrekken. Raadpleeg de bovenstaande hoofdstukken voor meer informatie over het verwerken van gegevens op basis van uw toestemming

Als u uw rechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u om uw verzoek te richten aan het hieronder vermelde contact e-mailadres.

Contact

Voor alle vragen die u zou hebben over dit Privacybeleid en gegevensbescherming, gelieve ons te contacteren via e-mail: .

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt aangeraden om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Laatst bijgewerkt: 12 december 2018