Sekretesspolicy

Denna webbplats (härefter “Hemsida”) drivs av SIA KULBA “oss”, “vi” eller “vår”). För vidare information gällande leverantören för hemsidan, vänligen se Imprint.

Denna sida informerar dig om vår policy för insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår hemsida och de val du har gjort i samband.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra hemsidan. Genom att använda hemsidan så godkänner du samlingen och användningen av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna integritetspolicy har termer som används i denna policy samma betydelser som i våra Användarvillkor.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar flera typer av information för olika anledningar för att tillhandahålla och förbättra vår hemsida för dig.

Typer av information som samlas

Personuppgifter

Vid användning av vår hemsida kan vi begära att vi tillhandahåller viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”). Personlig identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till följande:

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Cookies och användningsinformation

Om inte annat anges i följande avsnitt, resulterar den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter från det faktum att sådan hantering är nödvändig för att tillhandahålla funktionerna på denna hemsida som begärs av dig (avsnitt 6.1 b) Allmänna dataskyddsbestämmelserna).

Användningsinformation

Vi kan även samla in information om hur hemsidan nås och används “Användningsinformation”). Denna användningsinformation kan innehålla information som datorns internetprotokoll-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna på vår hemsida som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk information.

För att skydda våra legitima intressen lagrar vi sådan information under en begränsad tid för att kunna initiera spårning av personuppgifter i händelse av faktiska eller försök till obehörig åtkomst till våra servrar (avsnitt 6(1)(f) Allmänna dataskyddsbestämmelserna).

Spårning & cookiesinformation

Vi använder oss av cookies och liknande spårningstekniker för att hålla koll på aktiviteten på vår hemsida och hålla vissa uppgifter.

Cookies är filer med en liten mängd information som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en hemsida och lagras på din enhet. Spårteknik som används är också beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår hemsida.

Du kan ställa in din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas, Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår hemsida.

Exempel av Cookies som vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att driva vår hemsida.

Användnings av kontaktformulär

Du kan kontakta oss direkt via vårat kontaktformulär som finns tillgängligt på hemsidan och ge oss följande information:

 • Namn
 • Land
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Meddelande

Vi samlar, bearbetar och använder informationen du angett i kontaktformuläret för att behandla din specifika begäran.

Informationsanvändning

Vi använder den insamlade information för olika syften:

 • För att tillhandahålla och underhålla hemsidan.
 • För att meddela dig om ändringar på vår hemsida.
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner på vår hemsida när du väljer att göra det.
 • För att ge kundvård och support.
 • För att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra hemsidan.
 • För att övervaka användningen av hemsidan.
 • För att upptäcka, förebygga och ta hand om tekniska problem.

Överföring av information

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger inom din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Republiken Lettland och väljer att ge information till oss, var vänlig notera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till Lettland för att bearbeta det där.

Ditt samtyckte till denna integritetspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Vi kommer att vidta alla åtgärdar som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida inte det finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för din information och andra personliga uppgifter.

Upplysning av information

Juridiska krav

Vi kan upplysa dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • För att följa en lagstadgad skyldighet
 • För att skydda och försvara SIA KULBAs rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med hemsidan
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av hemsidan eller allmänheten
 • För att skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet av information

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår hemsida (tjänsteleverantörer”) för att tillhandahålla hemsidan för vår räkning, att utföra webbplatsrelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera hur vår hemsida används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte upplysa eller använda det för något annat syfte.

Analytisk

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår hemsida.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder information som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår hemsida. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på hemsidan tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsarens tillägg i Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics om besök aktivitet. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles sekretess och villkor sida: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Länkar till andra hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartlänk kommer du att styras till den tredje partens hemsida. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats som du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis för tredje partshemsidor eller tjänster.

Barnens integritet

Vår hemsida adresserar inte någon under 18 år (“barn”).

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Information om dina rättigheter

Följande rättigheter är generellt tillgängliga för dig enligt gällande lagar och integritetsskydd:

 • Rätt till information om dina personuppgifter lagrade av oss.
 • Rätt att begära korrigering, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att göra invändningar mot en handling på grund av vårt eget berättigade intresse, allmänintresse eller profilering, såvida vi inte kan bevisa att övertygande, motiverade skäl som överträffar dina intressen, rättigheter och frihet existerar eller att sådan behandling görs för påstående, övning eller försvar av rättsliga krav.
 • Rätt till dataöverföring.
 • Rätt att lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet.
 • Du kan när som helst med framtida effekt återkalla ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter. För ytterligare information hänvisas till avsnitten ovan som beskriver behandling av information baserat på ditt samtycke.

Om det önskas att utöva dina rättigheter, vänligen skicka din förfrågan till kontakt E-postadressen som anges nedan.

Kontakt

För frågor som du kanske har med avseende på denna integritetspolicy och data integritet, använd följande e-postadress: .

Förändringar på denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera våran integritetspolicy då och då, vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya integritetspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och/eller ett framstående meddelande på vår hemsida, innan ändringen blir effektiv och uppdaterar det “effektiva datumet” högst upp i denna integritetspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna policy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

Senast uppdaterad: 12 december, 2018